"å være god mot noen du bryr deg om"

Klikk her for å redigere undertittel